Reklamná stavba

Reklamná stavba 2018-02-16T21:33:39+00:00

Project Description

Kolaudačné rozhodnutie

Stavebné ohlásenie potrebujete, ak je najväčšia informačná plocha vašej reklamnej stavby menšia ako 3 m².

Stavebné povolenie je nutné, ak má vaša reklamná stavba najväčšiu informačnú plochu veľkosti od 3 m² do 20 m². Tento prípad si však nevyžaduje kolaudačné konanie.

Stavebné povolenie i následné kolaudačné rozhodnutie musíte získať pri reklamných stavbách, ktoré majú najväčšiu informačnú plochu väčšiu ako 20 m².

Čo potrebujete ku kolaudačnému rozhodnutiu?

Vyplnené tlačivo žiadosti návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, ku ktorému sa pripojí :

  • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
  • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal,
  • doklad o zaplatení správneho poplatku
  • splnomocnenie na zastupovanie v kolaudačnom konaní (ak návrh podáva stavebník prostredníctvom svojho zástupcu)
  • fotokópia právoplatného stavebného povolenia
  • plus dodatočné dokumenty ktoré záležia od konkrétneho projektu

Detaily

INFORMAČNÁ PLOCHA

Väčšia ako 20 m²

TRVANIE VYBAVOVANIA

1-3 mesiace

NAŠA CENA

Cenník služieb

STIAHNÚŤ ŽIADOSŤ
Stiahnúť

Iné typy inžinierskych činností

 

Load More Posts

Napíšte nám

Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Váš email *
Telefonický kontakt

Predmet *

Ako Vám môžeme pomôcť? *