Reklamná stavba

Reklamná stavba 2018-02-16T20:31:05+00:00

Project Description

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebné ohlásenie potrebujete, ak je najväčšia informačná plocha vašej reklamnej stavby menšia ako 3 m².

Stavebné povolenie je nutné, ak má vaša reklamná stavba najväčšiu informačnú plochu veľkosti od 3 m² do 20 m². Tento prípad si však nevyžaduje kolaudačné konanie.

Stavebné povolenie i následné kolaudačné rozhodnutie musíte získať pri reklamných stavbách, ktoré majú najväčšiu informačnú plochu väčšiu ako 20 m².

Čo potrebujete ku stavebnému ohláseniu?

Vyplnené tlačivo žiadosti o ohlásení reklamnej stavby, ku ktorému sa pripojí :

  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
  • jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc a stavebné riešenie stavby,
  • jednoduchý technický opis stavby,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • listy vlastníctva susedných nehnuteľností,
  • ak sa jedná o pozemok v spoluvlastníctve, je potrebný súhlas ostatných spoluvlastníkov,
  • údaje o tom, či sa prevádzka reklamnej stavby dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom,
  • doklad o zaplatení správneho poplatku,
  • splnomocnenie na zastupovanie (ak ohlásenie podáva stavebník prostredníctvom svojho zástupcu),
  • dodatočné dokumenty, ktoré záležia od konkrétneho projektu.

Detaily

INFORMAČNÁ PLOCHA

Do 3 m²

TRVANIE VYBAVOVANIA

1-2 mesiace

NAŠA CENA

Cenník služieb

STIAHNÚŤ ŽIADOSŤ
Stiahnúť

Iné typy inžinierskych činností

Load More Posts

Napíšte nám

Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Váš email *
Telefonický kontakt

Predmet *

Ako Vám môžeme pomôcť? *