Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie 2018-02-16T20:33:50+00:00

Project Description

Využitie územia

Toto územné rozhodnutie potrebujete získať, ak chcete mať povolenie na nové využívanie územia. Územné rozhodnutie pritom určuje podmienky využívania územia a čas platnosti.

Čo potrebujete k územnému rozhodnutiu?

Vyplnené tlačivo návrhu o vydanie územného rozhodnutia, ku ktorému sa pripojí :

  • list vlastníctva,
  • písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,
  • snímka z katastrálnej mapy,
  • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
  • doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli,
  • doklad o zaplatení správneho poplatku,
  • dodatočné dokumenty ktoré záležia od konkrétneho projektu.

Detaily

TYP ROZHODNUTIA

Využitie územia

TRVANIE VYBAVOVANIA

1 – 3 mesiace

NAŠA CENA

Cenník služieb

Iné typy inžinierskych činností

Load More Posts

Napíšte nám

Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky a na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vaše meno *
Vaše priezvisko *
Váš email *
Telefonický kontakt

Predmet *

Ako Vám môžeme pomôcť? *